Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2014

searchingforaformerclarity
8563 a33d 390
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viasailormoon sailormoon
searchingforaformerclarity
7996 a179 390
searchingforaformerclarity
9380 7c08 390
love and beauty shock D:
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viasailormoon sailormoon
searchingforaformerclarity
9808 cd2c 390
things sailor moon has taught me
Reposted fromsailormoon sailormoon
searchingforaformerclarity
searchingforaformerclarity
3887 6047 390
Reposted fromgrisznak grisznak viasailormoon sailormoon
searchingforaformerclarity
6580 c4f0 390
WANT <3
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viasailormoon sailormoon
searchingforaformerclarity
6392 5362 390

omaru-chan:

MOON CRISIS MAKE UP! my sailor moon themed tattoo.

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viasailormoon sailormoon
searchingforaformerclarity
8415 6674 390
Reposted fromtrickster trickster viasailormoon sailormoon
1625 c4f0 390

lolitsgabe:

I AM A GROWN ASS MAN AND THIS IS MY NEW PHONE CASE.

Reposted fromemmalead emmalead viasailormoon sailormoon
searchingforaformerclarity
Reposted fromfungi fungi viasailormoon sailormoon

April 03 2014

searchingforaformerclarity
7106 67b1 390
This is someone dying while having an MRI scan. Before you die, your brain releases tons and tons of endorphins that make you feel a range of emotions. Tragically beautiful.
Reposted fromnaplimak naplimak vianoisetales noisetales
searchingforaformerclarity
Te 3 rzeczy... 

Są kluczowe w rozwoju. Przeczytaj, przemyśl, zastosuj.

1. Dojrzej emocjonalnie

Przestań zachowywać się jak dziecko: użalać się, narzekać, obwiniać świat za problemy, atakować siebie lub innych, sztucznie się wychwalać lub poniżać, manipulować, uciekać od odpowiedzialności za własne życie, liczyć na to że ktoś/coś Cię zbawi, strzelać fochy, budować kosztem innych. Czas dojrzeć emocjonalnie, żarty się skończyły i dorosły człowiek taki jak Ty musi myśleć i działać w dorosły sposób. Bycie dzieckiem będzie Cię ograniczać bo zabierze dostęp do efektywniejszych sposobów komunikacji. Mów co myślisz i czujesz, nie graj w "jak mam im to przekazać", nie rób na siłę wrażenia, bądź szczery i otwarty, nie politykuj, nie wchodź w gry. 

2. Miej twardą dupę

Bo życie Cię będzie w nią kopać, a im wyżej będziesz, tym mocniej. Żarty się skończyły, każde działanie ma konkretne konsekwencje i popełniane błędy nie oddziaływają już tylko na Ciebie, ale na innych dookoła. Jeśli Ciebie boli, cierpią też inni, jeśli Tobie idzie źle, inni za to płacą rachunek. Czas się wzmocnić, szybciej podnosić, przestać być cierpiętnikiem i egoistą myślącym: "to mój problem" i "jest największy na świecie". Nie ma czegoś takiego jak "twój problem", wszyscy mają do przeżycia to samo życie i choć w różnych formach, to jednak spotykają takie same energie jakich muszą doświadczyć i je opanować. Myślenie "mój problem" to gra ego które identyfikuje się z czymś co tak naprawdę dotyczy wszystkich. Wzmocnij swój tyłek, weź odpowiedzialność za siebie i za świat i działaj. 

3. Przestań myśleć czy inni Cię zaakceptują

Bo nie zaakceptują. Daruj sobie myślenie że inni będą Cię chcieli, bo nie będą. Chęć zaimponowania innym, szukanie ich akceptacji albo miłości, próby zdobycia kogoś to droga donikąd powodującą utratę koncentracji i zdradzanie swych ideałów. Świat jest pełen różnych ludzi, niektórzy z nich są wyjątkowo tępi i nie licz na to że ludziom spodoba się to co robisz lub jak to robisz. Zawsze będą tacy którzy uznają że jesteś głupi lub nie taki jak według nich powinieneś, a Ty musisz mieć umiejętność robienia swojego. Jeśli będziesz chciał by inni Cię polubili będziesz szary i przeciętny, a ludzi bez wyrazistych osobowości się nie zapamiętuje. Tak więc, daruj sobie i skup się na tym, co masz w tym życiu do zrobienia. Gwarantuję Ci, że im bardziej konkretny i niepowtarzalny się staniesz, tym więcej nienawiści, zazdrości i innych negatywnych energii doświadczysz. Więc fuck it, rób swoje. 

Pozdrawiam, 
MG
— M. Grzesiak
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaelemelek elemelek
searchingforaformerclarity
Reposted fromgranini granini vianoisetales noisetales

March 30 2014

searchingforaformerclarity
7701 aad5 390

March 29 2014

searchingforaformerclarity
0444 5084 390
Zupa, jak zawsze, bezbłędna.
Reposted fromsober sober viaelemelek elemelek
searchingforaformerclarity
searchingforaformerclarity
9528 709a 390
Ultimate solution to harassment
Reposted fromJamalus Jamalus vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl